U bevindt zich hier: 

JSR Micro nv

Let op: opent in een nieuw venster Afdrukken

JSR Micro nv

Aantal werknemers: 100

Titel van het project: "Commit to be fit"

Hoe werd invulling gegeven aan nv gezond door JSR Micro nv?

Samenwerking

JSR Micro nv werkte in nauwe samenwerking met de Externe Preventiedienst Premed aan de ontwikkeling van een lange-termijn gezondheidsplan binnen de organisatie. Om invulling te geven aan dit beleid wordt in eerste instantie gestart met de opmaak een ‘gezondheidskompas’ voor elke werknemer. Dit gezondheidskompas meet een aantal gezondheidsparameters op regelmatige basis en vormt in feite op die manier de rode draad doorheen het beleid. Het gezondheidskompas maakt immers een regelmatige opvolging en nodige bijsturing van het gezondheidsplan mogelijk. Er wordt zeer nauwe samengewerkt met Premed wat de volgende voordelen oplevert: gezondheidskompas kan gecombineerd worden met de jaarlijkse medische onderzoeken, bestaande vertrouwensrelatie, kennis aanwezig bij Premed en mogelijkheid tot benchmark op bedrijfsniveau met data van de “werkende” bevolkingsgroep. In kader van gezonde voeding wordt samengewerkt met Menssana die wekelijks fruit levert.

Gedragsverandering

Door op regelmatige basis het gezondheidskompas aan te bieden aan de werknemers kunnen deelnemers hun eigen evolutie opvolgen op vlak van de gemeten gezondheidsparameters. Dit maakt makkelijker bijsturing mogelijk en zorgt er voor dat werknemers gemotiveerd worden om actie te ondernemen op het vlak van een gezonde leefstijl. Het gezondheidskompas wordt ook voorgesteld als een vorm van KPI zodat werknemers een concreet doel voor ogen hebben. Samen met zo laag mogelijke instapdrempel, leidde dit tot een instappercentage van 78% en een grote diversiteit in profielen van de deelnemers. Werknemers die slecht scoren op een aantal parameters krijgen de mogelijkheid om tijdens de werkuren en op vrijwillige basis een individueel coaching-traject te volgen. 

Naast het gezondheidskompas worden binnen JSR Micro nv voornamelijk initiatieven genomen die een gezonde voeding en voldoende beweging bij de werknemers stimuleren. Initiatieven die hiervoor genomen worden, zijn wekelijks gratis fruit voor de werknemers, infosessie met gezonde lunch, geschenk voor de deelnemers aan de ‘Ik Kyoto-campagne’, aanleg van een omnisportterrein, voorzien van douches en handdoeken, voorzien van ergosoftware, fietstochten, deelname tornooien,… Deze interventies hebben ervoor gezorgd dat werknemers zelf ook initiatieven namen zoals de ‘soepbank’, waar werknemers tweewekelijks voor elkaar soep maken, en start-to-run en lunchwandelingen tijdens de middag in de omgeving van het bedrijf. Dit toont aan dat er een hoge ‘commitment’ en ‘engagement’ is bij de werknemers. Initiatieven voor de nabije toekomst zijn een 10.000 stappenplan voor de werknemers en de aanschaf van bedrijfsfietsen. Alle presentaties van infosessies worden bovendien op het intranet geplaatst zodat ook afwezige medewerkers kunnen betrokken en geïnformeerd worden. 

Verankering in het beleid

Het gezondheidsplan van JSR Micro nv kadert binnen het ruimere welzijnsbeleid van de organisatie en specifiek binnen het werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers conform CAO 104. Het gezondheidsplan is opgenomen en geïntegreerd binnen het 5-jarenplan EHS (Environment, Health and Safety) en de bijhorende jaaractieplannen. Hierdoor komt het thema systematisch op de agenda van diverse informatie- en overlegkanalen van JSR Micro nv (jaarlijkse management review, CPBW, maandverslagen EHS,…). Doordat het gezondheidsplan op regelmatige basis op de agenda van CPBW-vergaderingen komt, hebben werknemers ook de mogelijkheid om nieuwe initiatieven naar voren te brengen. Een projectmatige en systematische aanpak van bij aanvang zorgt ervoor dat duurzaamheid in grote mate gegarandeerd is. 

Weten hoe dit er in de praktijk aan toe ging? 

Bekijk hier de presentatie van JSR Micro nv op de prijsuitreiking van de nv gezond award 2014.

Weten wat de aanleiding was voor JSR Micro nv om een gezondheidsbeleid te voeren?

Lees hier het interview.

Nog meer info nodig? 

Neem contact op met Anja Vander Elst (EHS Manager) - anja.vanderelst@jsrmicro.be
design by Zimbo & implementation by e2e NV