U bevindt zich hier:  Disclaimer

Disclaimer

Let op: opent in een nieuw venster Afdrukken

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. VIGeZ kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Het moet benadrukt worden dat deze website geen behandeling aanbiedt, maar gericht is op de gezondheidspromotie.

Cookies

Deze website gebruikt 'cookies' om de werking van de website te verbeteren. Aan de hand van cookies krijgen we informatie over het aantal bezoeken aan de website, de datum en tijd van de bezoeken, de websites waarnaar wordt doorgeklikt, enzovoort. Cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie en het is dus niet mogelijk een persoon te identificeren aan de hand van zijn cookie-gegevens. Deze gegevens worden gebruikt om anonieme statistieken op te maken en om de kwaliteit van de website te verbeteren. Deze gegevens worden 2 jaar bewaard. Indien u geen cookie wenst, kan u deze via uw browser weigeren.

Links
VIGeZ is niet verantwoordelijk voor links die beheerd worden door derden. VIGeZ oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze sites betekent niet dat VIGeZ alle elementen goedkeurt die deze website bevatten en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen VIGeZ en de eigenaars van deze sites.




design by Zimbo & implementation by e2e NV