U bevindt zich hier:  nv gezond methodiek Concept

nv gezond methodiek

Let op: opent in een nieuw venster Afdrukken

Ondanks het feit dat gezondheidsbevordering een veelbelovende strategie blijkt, die kan ingezet worden om gezondheidswinst bij werknemers te realiseren, blijft de implementatie van concrete methodieken hiervoor op het lokale niveau ondermaats. Dit kunnen we concluderen uit de VIGeZ-indicatorenmeting die peilt naar het gevoerde gezondheidsbeleid in Vlaamse en Brusselse bedrijven. 

KMO's doen het minder goed

De indicatorenmeting 2012 werd afgenomen bij in totaal 1281 bedrijven. Dit waren bedrijven van verschillende grootte en uit verschillende sectoren. Het ging om bedrijven met minimum 20 werknemers. Uit de resultaten bleek dat bedrijven gemiddeld amper een score van 22,90 op 100 halen, wat betekent dat de kwaliteit van het gevoerde gezondheidsbeleid nog veel ruimte voor verbetering laat. Vooral de KMO’s bleken het significant minder goed te doen dan de grotere bedrijven. De verklaring hiervoor is wellicht te zoeken in het feit dat kleinere bedrijven natuurlijk minder mogelijkheden hebben op het vlak van budget, mankracht, beschikbare tijd en expertise. 

'Samen' werken aan gezondheid biedt voordelen

Deze achtergrond schetst de noodzaak voor oplossingen die het ook voor KMO’s haalbaar maken te investeren in de gezondheid van hun werknemers. nv gezond is een unieke methodiek die hier een antwoord op biedt. De methodiek speelt in op het verduurzamingsproces van bedrijventerreinen dat de laatste jaren steeds meer en meer aandacht krijgt. Een belangrijke stap in dat verduurzamingsproces is het stimuleren en ondersteunen van samenwerkingsinitiatieven tussen de bedrijven op een terrein. 

Men spreekt dan over interbedrijfssamenwerking of parkmanagement. Het gaat hierbij over een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven maar ook van lokale overheden, wat bedrijven moet helpen om kosten te besparen, de werkomstandigheden te verbeteren en de belasting op de leefomgeving te beperken.

Door zich te verenigen leren ondernemers elkaar en hun bedrijven beter kennen, worden ideeën uitgewisseld, kortom wordt een netwerk uitgebouwd dat het ‘samen sterk’ principe huldigt. Zo wordt de ondernemersclub of de bedrijvenvereniging een katalysator voor clusterinitiatieven en wordt een positieve impuls gegeven naar de verduurzaming van het bedrijventerrein. Clusteractiviteiten die reeds hun ingang gevonden hebben op bedrijventerreinen kunnen zich situeren op diverse domeinen: afvalbeheer, veiligheid, ruimtelijke ordening, groenaanleg, strijkservice, kinderopvang,…  

nv gezond methodiek biedt KMO's ondersteuning

De methodiek nv gezond stimuleert en ondersteunt KMO’s op een bedrijventerrein om dit ook te doen op het vlak van gezondheid. Enerzijds kunnen KMO’s dit doen door samen met hun buurbedrijven gezondheidsinitiatieven te nemen, om dan vervolgens inspanningen te doen voor het gezondheidsbeleid binnen het eigen bedrijf. Anderzijds kunnen KMO’s eerst een eigen gezondheidsbeleid opzetten om nadien de rol van ambassadeur op te nemen binnen een breder netwerk. Dit kan bvb. door als ‘trekker’ te fungeren en andere bedrijven binnen de bedrijvenvereniging te motiveren tot gezondheidsacties. 

nv gezond is dus een methodiek die in feite bruikbaar is op 2 niveaus: het niveau van het bedrijventerrein of de bedrijvenvereniging en het bedrijfsniveau. Dit methodiek combineert op die manier de principes van interbedrijfssamenwerking of parkmanagement, duurzaam ondernemen en gezondheidsbevordering op het werk. 

De methodiek bestaat uit een on-line toolbox met daarin drie onderdelen:

- Digitaal stappenplan met ondersteunende instrumenten om samen met andere organisaties en bedrijven gezondheidsactiviteiten te organiseren. 

- Digitaal stappenplan met ondersteunende instrumenten voor het opzetten van een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid in de eigen organisatie. 

- Leidraad 'Leefstijladvies' voor dienstverleners om werknemers te motiveren tot een gezonde leefstijl. 

KMO's kunnen volledig zelf en op eigen tempo aan de slag met deze toolbox. Indien zij hiervoor toch wensen beroep te doen op ondersteuning, kunnen zij hier terecht voor erkende en opgeleide dienstverleners.

De methodiek werd ontwikkeld met de steun van volgende partners.

 


design by Zimbo & implementation by e2e NV