U bevindt zich hier:  nv gezond methodiek Partners

Partners

Let op: opent in een nieuw venster Afdrukken

Met financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) ontwikkelde VIGeZ tussen 2009 en 2012 samen met volgende partners de nv gezond-methodiek:

unizoUNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de 'nv gezond'- methodiek, omdat het KMO-ondernemers wil stimuleren in kwaliteit en professionaliteit in alle facetten van het ondernemerschap. 

Om te groeien in deze professionaliteit stimuleert UNIZO ook de overheid en andere maatschappelijke spelers om ondernemers de nodige hulpmiddelen ter beschikking te stellen. Het gezondheidsbeleid voor de medewerkers is een gedeelde verantwoordelijkheid: het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de medewerkers zelf om in gedrag en levensstijl aandacht te schenken aan hun eigen gezondheid.

Maar het is ook de gedeeltelijke verantwoordelijkheid van de werkgever om in het kader van de arbeidsorganisatie en -omstandigheden voorwaarden te creëren om deze aandacht concreet aan bod te laten komen. In de eerste plaats door de wettelijke verplichtingen inzake welzijn op het werk na te leven.

UNIZO wil echter de KMO-ondernemers bewust stimuleren om waar het kan proactief een stuk verder te gaan, en dit in dialoog met de medewerkers zelf. UNIZO is er bovendien groot voorstander van dat bedrijven die op een KMO-zone gevestigd zijn alle mogelijke kansen benutten om samen te werken. Op diverse terreinen: veiligheid, milieu, mobiliteit, voorzieningen, maar ook gezondheid.
UNIZO herkent zich dan ook volkomen in de doelstellingen van dit project en heeft hiervoor haar expertise en nuttige contacten ter beschikking gesteld.

idewe

Als Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk werken wij samen met onze klanten aan het optimaliseren van het welzijn van werknemers in hun organisatie. Onze regionale kantoren en 150 medische centra over heel het land zorgen ervoor dat de samenwerking zo efficiënt mogelijk kan verlopen.

Het medisch toezicht omvat een waaier van activiteiten (ondermeer gezondheidstoezicht, vaccinaties, bedrijfsbezoeken, vrijwillige check-up onderzoeken, …). Verdere ondersteuning wordt ook verzorgd door de afdeling risicobeheersing voor diverse domeinen: veiligheid, psychosociale aspecten, arbeidshygiëne, arbeidsgeneeskunde en ergonomie.

Het spreekt voor zich dat de thema’s beweging en voeding van 'nv gezond' nauw verbonden zijn met onze eigen activiteiten. IDEWE heeft dan ook de bestaande expertise ter beschikking gesteld voor dit project en communicatie hier rond zoveel mogelijk gepromoot. Ondermeer tijdens de contacten tussen bedrijfsartsen of bedrijfsbezoekers en de werkgever en de werknemers, of tijdens informatiesessies of opleidingen.

provikmo

Provikmo vzw is een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. De dienst biedt ondersteuning op gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Zowel voor grote als voor kleine bedrijven.

'nv gezond' past perfect in de taak die we als externe dienst hebben om de gezondheid van de werknemer op het werk te beschermen.
Het is niet enkel nodig om de risico's op het werk te vermijden, maar ook om de werknemers bewust te maken op gebied van gezonde voeding en beweging.
Onze bedrijfsartsen en -bezoekers kunnen tijdens de verschillende contacten met de werkgever en de werknemers deze gezondheidsaspecten te sprake brengen.

Dat kan tijdens algemene informatiesessies of opleidingen, maar ook tijdens het preventief arbeidsgeneeskundig onderzoek. Dat de externe dienst of arbeidsgeneesheer deze gezondheidsinitiatieven ondersteunt, kan extra motiverend werken voor de deelnemers.

 

mensura_logo_100

Werknemers in alle veiligheid en gezondheid hun werk laten doen: dat is het doel van Mensura, dat bedrijven bijstaat op het vlak van verzekeringen, preventie en bescherming, absenteïsmebeheer en kinderbijslag.

Mensura besteedt grote aandacht aan de waarde van human capital en health capital. Met andere woorden: gezonde werknemers zijn goed voor de economie en de maatschappij. Het is belangrijk om ze mentaal en fysiek te begeleiden en zo hun gezondheid te vrijwaren en zelfs verbeteren. Zeker in kmo’s zijn gezonde werknemers een noodzaak én een troef. Precies daarom stapt Mensura graag in het project ‘nv gezond’. Mensura, protecting your human capital.
 

sporta

Sporta stelt zich ten dienste van de sportgemeenschap door gezond sporten te promoten op alle niveaus en de misbruiken in de sport te bestrijden.
Dankzij een studiedienst, congressen, lezingen en de uitgave van diverse publicaties waaronder een eigen magazine, probeert Sporta een kritische blik te werpen op de ontwikkelingen in de sportwereld.

Met eigen stevige beweegcampagnes en organisaties voor alle leeftijden draagt Sporta ruimschoots z’n steentje bij om de Vlaamse bevolking te sensibiliseren voor een sportActieve levensstijl. Sporta heeft zijn expertise op vlak van motiveren voor gezond sporten en organiseren van sportactiviteiten beschikbaar gesteld bij de ontwikkeling van de 'nv gezond'-methodiek

prijkels

De Prijkels vzw is een pluralistische, democratische bedrijvenvereniging gebaseerd op een stevige lokale verankering in de industriezones aan de afrit Deinze van de E17. De vzw werd opgericht in 2003.
De activiteiten worden gestuurd door gemeenschappelijke ecologische, sociale en economische uitdagingen.

Daarom heeft De Prijkels vzw graag meegewerkt aan nv gezond. Wij ijveren ervoor om het werken op de industriezone boeiend, aangenaam en motiverend te maken. Zowel voor de werkgevers als voor de werknemers.
 

pom

'nv gezond' kadert in onze missie om de economie in de regio te ondersteunen door bedrijven te stimuleren om samen te werken aan een positieve economische leefomgeving. Door de krachten te bundelen kunnen bedrijven zich concentreren op hun core business.
Deze samenwerking kan zowel economisch, sociaal als milieutechnisch zijn, waarbij we de bedrijfseconomische component nooit uit het oog verliezen.
 

gent

De onderzoeksgroep Milieu- en Ruimtebeheer (MRB) van de Universiteit Gent richt zich op het onderzoek naar en de bevordering van duurzame bedrijventerreinen op basis van parkmanagement en interbedrijfssamenwerking.
Dit gebeurt vanuit een multidisciplinaire invalshoek, kort omschreven als JERTS – met aandacht voor de juridische, economische, ruimtelijke, technische en sociale aspecten die nodig zijn om duurzame bedrijventerreinen in de praktijk om te zetten.

Het project 'nv gezond' past zowel binnen de sociale invalshoek als binnen de projectmatige aanpak van parkmanagement.
De expertise die de onderzoeksgroep MRB verleende aan dit project is dan ook gebaseerd op de wetenschappelijke kennis van parkmanagement in al haar aspecten én op de implementatie van deze kennis in de praktijk.

Door de deelname aan dit project kreeg MRB zeer waardevolle praktijkervaringen terug.
 


design by Zimbo & implementation by e2e NV