U bevindt zich hier:  Projecten

RESOC Kempen                                                                                                                                                                                                                                

Aantal werknemers: 8

Titel van het project: “RESOC MVO’t: Fit in je lijf, fit in je hoofd”

Hoe werd invulling gegeven aan nv gezond door Resoc Kempen?

"nv gezond is onderdeel van ons breder MVO-beleid. Binnen de campagne 'Fit in je lijf, fit in je hoofd' is er aandacht voor 'de actieve voedingsdriehoek' (gezond eten en genoeg bewegen), 'zet je er eens goed voor' (zithouding achter pc, bewegen op kantoor) en 'werkbaar werk' (niet te veel stress, leerkansen, evenwicht werk/privé, veilig, enz).

Via nv gezond werken we vooral aan de P van People. Een goede gezondheid is in de eerste plaats belangrijk voor het personeelslid zelf, maar ook voor de organisatie (minder ziekteverzuim, werknemers die goed in hun vel zitten presteren beter). Daarnaast willen we ook het goede voorbeeld geven en ons MVO-beleid uitdragen.

Hiervoor werd een MVO-team samengesteld (3 personen). Zij werken de verschillende MVO-campagneonderdelen uit. Een planning werd opgesteld voor een volledig werkjaar en er werden MVO-logo's ontworpen door eigen teamleden (inzetten van talenten verhoogt de werkmotivatie/ werkbaarheid). Het MVO-team vindt het belangrijk dat alle acties aanmoedigend zijn maar niet verplichtend. Als iemand niet wil deelnemen, is dit ok. Dit om het draagvlak te vergroten en weerstand te voorkomen.

Enkele initiatieven die werden geïntroduceerd:

  • De fruitmand: De bedoeling is dat je 30cent per fruitstuk dat je opeet, achterlaat zodat de fruithaas nieuw fruit kan kopen.
  • Ideeën-flap op het toilet: op die manier willen we inbreng van het volledige team voor het verdere verloop van de campagne. Er kunnen ideeën genoteerd worden rond verschillende thema's: gezond eten, meer bewegen, balans werk-privé, ...
  • Gezonde proevertjes: oproep om 'gezonde proevertjes' naar het werk mee te brengen zodat collega's nieuwe gezonde ideeën kunnen opdoen voor een werklunch, versnapering, enz.
  • Wedstrijd 'stappen tellen': iedereen krijgt een week een stappenteller, wie het meest stappen zet krijgt een cadeau en alle deelnemers ontvangen een RESOC fit award.
  • Er worden door RESOC geen koeken meer aangekocht voor het personeel, bij vergaderingen wordt een gezonde snack voorzien i.p.v. koekjes of cake

Waarom koos de jury voor Resoc Kempen als winnaar?

"Resoc Kempen neemt haar rol van ambassadeur zeer goed op. Zo benadert Resoc Kempen andere bedrijven en organisaties op hun terrein (Campus Blarion) zoals Thomas More Hogeschool, Stad Turnhout, Waterstofnet, ... om SAMEN gezondheidsinitiatieven op te zetten. Ze tonen dus het goede voorbeeld en stimuleren andere KMO's om ook rond gezondheid te werken. Daarvoor wordt een MVO-werkgroep opgericht met deze organisaties die in september een 1ste keer samenkomt. Deze werkgroep heeft een duidelijke opdracht met name de continuïteit verzekeren van het gezamenlijk project op de campus en in de eigen organisatie van het RESOC.

Bovendien worden er leuke, originele initiatieven aangeboden die weinig inspanningen en middelen vergen. De RESOC-FIT campagne is duidelijk ook geen one shot, maar loopt van mei tot december 2013. Er wordt planmatig en gestructureerd gewerkt.

Positief is ook dat de medewerkers betrokken worden. Enerzijds worden zij via nieuwsflashes continue geïnformeerd. Er wordt ook input aan hen gevraagd (cfr. Ideeënflap). Dit is goed voor het creëren van draagvlak. Gezondheid is een topic in het jaarprogramma voor het MVO-beleid ('people' pijler), naast gerelateerde topics als zithouding en werkbaar werk."

Lees het interview van de winnaar van de nv gezond-award 2013 in HR-magazine en in Trends .

Weten hoe dit er in de praktijk aan toe ging?

Bekijk de presentatie van Resoc Kempen .

Nog meer info nodig?

Neem contact op met Severine Appelmans (Stafmedewerker Economie) – severine.appelmans@resockempen.be

 

Gemeentelijke Brandweerdienst Ravels

Titel van het project: “Brandweerdienst Ravels…on the move!”

Hoe werd invulling gegeven aan nv gezond door Brandweerdienst Ravels?
“Met het ‘Brandweer Ravels…on the move!’-project werken de korpsleden gedurende 40 weken op eigen niveau aan hun conditie. Ze kiezen zelf de beweegactiviteiten en bepalen zelf de momenten waarop ze dit doen. Er werd in eerste instantie een fitheidstest afgenomen om het startniveau te bepalen, dit gebeurde i.s.m. de sportdienst van de Provincie Antwerpen. Verder wordt er nadien ondersteuning voorzien voor de deelnemers door IDEWE, de externe dienst voor preventie en  bescherming op het werk. Het project wordt gedragen door het gemeentebestuur van Ravels en wil een inspiratie zijn voor korpsen buiten de zone of andere bedrijven die een gezondere levensstijl willen promoten bij hun werknemers. Het project steunt op een projectmatige aanpak op langere termijn om op die manier duurzame gedragsverandering bij de korpsleden te realiseren.” 

Weten hoe dit er in de praktijk aan toe ging?
Bekijk hier de presentatie van Brandweerdienst Ravels op de prijsuitreiking van de nv gezond awards 2012 .

Nog meer info nodig?
Neem contact op met Jos Dickens (Dienstchef Brandweer Ravels) – brandweer.ravels@skynet.be

 

Stad Brugge, OCMW Brugge en verenigingen

Titel van het project: "nv Gezonde Gemeente Brugge"

Hoe werd invulling gegeven aan nv gezond door Stad Brugge en verenigingen?

Samenwerking

Het project ‘nv gezonde Gemeente Brugge’ is een samenwerking tussen Stad Brugge, OCMW Brugge en haar verenigingen (De Blauwe Lelie, De Schakelaar, Ons Huis, Rudderstove, Spoor, SVK, ’t Sas en WOK) en een aantal partners (Logo Brugge-Oostende, Sofoco en Sodibrug). Stad Brugge neemt hierbij een trekkersrol op. Tweemaandelijks wordt een stuurgroep gehouden waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn. Acties en activiteiten rond gezondheid worden georganiseerd voor alle personeelsleden van bovenvernoemde organisaties. Doelstelling is via samenwerking een gezamenlijk beleid rond gezondheid maken en realiseren ten aanzien van alle personeelsleden. 

Gedragsverandering

Een aantal acties/maatregelen die streven naar gedragsverandering bij de medewerkers: griepvaccinatiecampagne, laagdrempelig fitness-aanbod, sport- en bewegingsaanbod, gezonde lunch, infosessie 10.000stappen, 10.000stappen-competitie met stappentellers, affiches om het gebruik van de lift te ontraden, deelname aan loopwedstrijd en spinning-marathon, T-shirt voor de deelnemers. 

Verankering in het beleid

Gezondheidsbevordering kadert binnen het personeelsbeleid van de Stad Brugge. Via samenwerking met OCMW en andere verenigingen wil men hier een gezamenlijk beleid van maken. College van Burgemeester en Schepenen en voltallige OCMW-raad onderschreven hiervoor hun engagement en gezondheid werd ook opgenomen in het lokaal meerjarenplan. Coördinatie en uitvoering van het project gebeurt aan de hand van een stuurgroep en meerdere thematische ‘ad-hoc werkgroepen’. 

Weten hoe dit er in de praktijk aan toe ging? 

presentatie_OCMW_Brugge_en_verenigingen.pdf

Nog meer info nodig? 

Neem contact op met Christel Desutter (preventieadviseur) - christel.desutter@ocmw-brugge.be 

   

Nutricia België

Aantal werknemers: 122

Titel van het project: “SHE-team (Safety, Health & Environment)”

Hoe werd invulling gegeven aan nv gezond door Nutricia België?
“Werken in een aangename, gezonde en veilige omgeving is belangrijk voor Nutricia België. Daarom werd het SHE-team binnen Nutricia België opgericht. Het SHE-team zet allerlei acties op om medewerkers te sensibiliseren en gedragsverandering op vlak van gezondheid, veiligheid en milieu te creëren. Enkele initiatieven die in dit kader reeds werden genomen zijn: spinning-, yoga- en zumba-initiatie, zaalvoetbal, levering van bio-brood, donderdag Veggie lunch en deelname aan een start-to-run. Verder worden werknemers bewust gemaakt van mogelijke alternatieven voor de auto en worden ze gestimuleerd om de trap te nemen. Hiervoor wordt maandelijks een liftloze dag georganiseerd.”

Weten hoe dit er in de praktijk aan toe ging?
Bekijk hier de presentatie van Nutricia België op de prijsuitreiking van de nv gezond awards 2012 .


   

Huishoudhulp Van Cauteren bvba

Aantal werknemers: 159

Titel van het project: “Verankering van het gezondheidsbeleid”

Hoe werd invulling gegeven aan nv gezond door Huishoudhulp Van Cauteren bvba?
“Huishoudhulp Van Cauteren hecht veel belang aan het welzijn van haar medewerkers en wil zich dan ook onderscheiden door een op maat gemaakt personeelsbeleid. Zo wordt steeds veel aandacht besteed aan het vinden van de juiste mensen op de juiste plaats, aan het respecteren van de work-life balance van de medewerkers en aan het voorzien van begeleiding, ondersteuning en opleiding.

Als mensgerichte onderneming is Huishoudhulp Van Cauteren dan ook begaan met de gezondheid van de medewerkers. Enerzijds omdat het management gelooft dat gezonde medewerkers ook meer tevreden werknemers zijn. Anderzijds is huishoudhulp een fysiek veeleisende job waarbij een goede gezondheid goed van pas komt.
Initiatieven die in dit kader werden/worden genomen voor het personeel: gezonde kooksessie, Stoppen met roken-campagne, infosessie ‘kruidenieren’, beweegadvies op maat, organisatie van een fruitweek, fietsen ter beschikking stellen van het personeel, seminarie ‘Bewegen is zilver, gezond bewegen is goud’, deelname aan lokale loop en regelmatige gezondheidscommunicatie via SMS en Facebook.” 

Waarom koos de jury voor Huishoudhulp Van Cauteren bvba als winnaar?
“Aandacht voor de gezondheid van medewerkers is een vanzelfsprekend onderdeel van het personeelsbeleid. Deze organisatie ‘ademt’ gezondheid uit, het is onderdeel van hun organisatiecultuur. Sinds 2008 worden er door de sterke trekkers ( zaakvoerder mevrouw Marie-Christine Van Cauteren en personeelbegeleidster mevrouw Mariëlle Moortgat) systematisch activiteiten aangeboden aan hun medewerkers, een moeilijk te bereiken doelgroep. Het gaat niet over one lucky shots, maar over een keten van activiteiten die de garantie op succesvolle en duurzame gedragsverandering vergroot. Ook de sterke lokale inbedding met een uitgebreid netwerk van partners, maakt dat deze organisatie een zeer goede inspiratiebron is voor andere KMO’s. Op periodieke wijze zijn er ook ontmoetingen met concullega-bedrijven waar ze hun visie over gezondheid uitdragen, op die manier spelen ze een voorbeeldige trekkersrol die anderen kan inspireren.”

Lees hier het interview in Manager Magazines van de winnaar van de nv gezond-award 2012 in de categorie ‘individuele KMO’.

Weten hoe dit er in de praktijk aan toe ging?
Bekijk hier de presentatie van Huishoudhulp Van Cauteren op de prijsuitreiking van de nv gezond awards 2012 .

Nog meer info nodig?
Neem contact op met Marie-Christine Van Cauteren (Zaakvoerder) – marie-christine@hvancauteren.be

   

Kennedypark Kortrijk

Titel van het project: “Stappen naar Compostella”

Hoe werd invulling gegeven aan nv gezond door Kennedypark Kortrijk?
“De werkgroep NV Gezond Kennedypark wil aandacht hebben voor ervaringsuitwisseling tussen de bedrijven over gezondheidsactiviteiten maar ook over andere feel good activiteiten (bvb. strijkservice, fietspunt, kinderopvang, etc…). In dit kader wil de werkgroep in het najaar van 2012 een eerste infomoment organiseren voor personeelsverantwoordelijken en/of directies van bedrijven gelegen op en rond het Kennedypark, waar het project ‘Stappen naar Compostella’ in woord en beeld zal worden voorgesteld met onder meer ook een Logo-stand voor persoonlijke fitheidsmeting, een introductie van het ‘verwandelconcept’ en uitwaaifaciliteiten in onze werkomgeving (bos, wandelpaden, vijver, looppiste, sporthalle etc.). Dit wordt gekoppeld aan een gezonde lunchbox.

Als eerste project wil de werkgroep NV Gezond Kennedypark het project ‘stappen naar Compostella’ uitwerken. De werkgroep wil zo veel mogelijk bedrijven op het Kennedypark mobiliseren om hun medewerkers in mei 2013 te laten meestappen naar Compostella. Medewerkers kunnen hun stappen bijhouden met behulp van een stappenteller. De concrete uitwerking van het project is in nog voorbereiding. In samenwerking met een aantal hogescholen wordt gezocht naar een geschikte stagestudent die de coördinerende rol van het project ‘stappen naar Compostella’ kan opnemen.

Daarnaast wil de werkgroep NV Gezond Kennedypark de mogelijkheid bekijken om een aantal bestaande gezondheidsinitiatieven op het Kennedypark open te stellen voor of uit te dragen naar andere bedrijven op het bedrijventerrein.  Denk hierbij aan het openstellen van de fietsdag van SDWorx of het verder uitdragen van het concept ‘verwandelen’ van Intercommunale Leiedal. Daarnaast is momenteel een werkgroep opgestart met een aantal gevestigde bedrijven rond de realisatie van een mogelijk ‘servicepunt’ op het Kennedypark. Een punt waar bvb. fietsen zouden kunnen gehuurd worden, was- en strijkdienst geïntegreerd is, …” 

Weten hoe dit er in de praktijk aan toe ging?
Bekijk hier de presentatie van Kennedypark Kortrijk op de prijsuitreiking van de nv gezond awards 2012 .

Nog meer info nodig?
Neem contact op met Petra Decant (Projectontwikkeling en communicatie Intercommunale Leiedal) – pdc@leiedal.be

   

Pagina 1 van 2


design by Zimbo & implementation by e2e NV