U bevindt zich hier:  Projecten Bedrijventerrein Vereniging Leie vzw

Bedrijventerrein Vereniging Leie vzw

Titel van het project: “BLeie Gezond”

Hoe werd invulling gegeven aan nv gezond door Bedrijventerrein Vereniging Leie vzw?
“Bedrijvenvereniging BLeie wil de samenwerking tussen de bedrijven op Wevelgem-Zuid promoten. Binnen onze vereniging worden er sinds de oprichting in 2011 vele acties op punt gezet die kaderen binnen onze doelstellingen, dit dankzij de medewerking van onze partners Intercommunale Leiedal, gemeente Wevelgem en POM West-Vlaanderen. Onze doelstellingen zijn:
•    Duurzaam bedrijventerrein (people, planet, profit)
•    Aantrekkelijk bedrijventerrein
•    Netwerkend en slagkrachtig bedrijventerrein

Binnen de pijler ‘people’ wensen wij aandacht te hebben voor iedereen die werkzaam is op ons bedrijventerrein en wensen wij aan de hand van verscheidene acties een dienstverlening aan de werknemers aan te beiden: acties waarbij we bovendien op een leuke manier al onze collega’s van de andere bedrijven op Wevelgem-Zuid leren kennen. In het voorjaar van 2012 werd met dit doel een werkgroep opgericht.  We beslisten om dit jaar te werken rond het thema ‘Gezond’ en werknemers of medewerkers te stimuleren om een gezondere en actievere levensstijl aan te nemen. Hiervoor willen we in het kader van nv gezond i.s.m. de gemeente Wevelgem en Intercommunale Leiedal een aantal acties uitwerken. Een eerste belangrijke actie was het uitdelen van fruit aan de werknemers en het belang ervan voor de gezondheid benadrukken aan de hand van een folder.”

Weten hoe dit er in de praktijk aan toe ging?
Bekijk hier de presentatie van Bedrijventerrein Vereniging Leie vzw op de prijsuitreiking van de nv gezond awards 2012 .

Nog meer info nodig?
Neem contact op met Demuynck Thierry (Voorzitter Bedrijventerrein Vereniging Leie) – thierry@demuynck-demtre.be


design by Zimbo & implementation by e2e NV