U bevindt zich hier:  Projecten Resoc Kempen

RESOC Kempen                                                                                                                                                                                                                                

Aantal werknemers: 8

Titel van het project: “RESOC MVO’t: Fit in je lijf, fit in je hoofd”

Hoe werd invulling gegeven aan nv gezond door Resoc Kempen?

"nv gezond is onderdeel van ons breder MVO-beleid. Binnen de campagne 'Fit in je lijf, fit in je hoofd' is er aandacht voor 'de actieve voedingsdriehoek' (gezond eten en genoeg bewegen), 'zet je er eens goed voor' (zithouding achter pc, bewegen op kantoor) en 'werkbaar werk' (niet te veel stress, leerkansen, evenwicht werk/privé, veilig, enz).

Via nv gezond werken we vooral aan de P van People. Een goede gezondheid is in de eerste plaats belangrijk voor het personeelslid zelf, maar ook voor de organisatie (minder ziekteverzuim, werknemers die goed in hun vel zitten presteren beter). Daarnaast willen we ook het goede voorbeeld geven en ons MVO-beleid uitdragen.

Hiervoor werd een MVO-team samengesteld (3 personen). Zij werken de verschillende MVO-campagneonderdelen uit. Een planning werd opgesteld voor een volledig werkjaar en er werden MVO-logo's ontworpen door eigen teamleden (inzetten van talenten verhoogt de werkmotivatie/ werkbaarheid). Het MVO-team vindt het belangrijk dat alle acties aanmoedigend zijn maar niet verplichtend. Als iemand niet wil deelnemen, is dit ok. Dit om het draagvlak te vergroten en weerstand te voorkomen.

Enkele initiatieven die werden geïntroduceerd:

  • De fruitmand: De bedoeling is dat je 30cent per fruitstuk dat je opeet, achterlaat zodat de fruithaas nieuw fruit kan kopen.
  • Ideeën-flap op het toilet: op die manier willen we inbreng van het volledige team voor het verdere verloop van de campagne. Er kunnen ideeën genoteerd worden rond verschillende thema's: gezond eten, meer bewegen, balans werk-privé, ...
  • Gezonde proevertjes: oproep om 'gezonde proevertjes' naar het werk mee te brengen zodat collega's nieuwe gezonde ideeën kunnen opdoen voor een werklunch, versnapering, enz.
  • Wedstrijd 'stappen tellen': iedereen krijgt een week een stappenteller, wie het meest stappen zet krijgt een cadeau en alle deelnemers ontvangen een RESOC fit award.
  • Er worden door RESOC geen koeken meer aangekocht voor het personeel, bij vergaderingen wordt een gezonde snack voorzien i.p.v. koekjes of cake

Waarom koos de jury voor Resoc Kempen als winnaar?

"Resoc Kempen neemt haar rol van ambassadeur zeer goed op. Zo benadert Resoc Kempen andere bedrijven en organisaties op hun terrein (Campus Blarion) zoals Thomas More Hogeschool, Stad Turnhout, Waterstofnet, ... om SAMEN gezondheidsinitiatieven op te zetten. Ze tonen dus het goede voorbeeld en stimuleren andere KMO's om ook rond gezondheid te werken. Daarvoor wordt een MVO-werkgroep opgericht met deze organisaties die in september een 1ste keer samenkomt. Deze werkgroep heeft een duidelijke opdracht met name de continuïteit verzekeren van het gezamenlijk project op de campus en in de eigen organisatie van het RESOC.

Bovendien worden er leuke, originele initiatieven aangeboden die weinig inspanningen en middelen vergen. De RESOC-FIT campagne is duidelijk ook geen one shot, maar loopt van mei tot december 2013. Er wordt planmatig en gestructureerd gewerkt.

Positief is ook dat de medewerkers betrokken worden. Enerzijds worden zij via nieuwsflashes continue geïnformeerd. Er wordt ook input aan hen gevraagd (cfr. Ideeënflap). Dit is goed voor het creëren van draagvlak. Gezondheid is een topic in het jaarprogramma voor het MVO-beleid ('people' pijler), naast gerelateerde topics als zithouding en werkbaar werk."

Lees het interview van de winnaar van de nv gezond-award 2013 in HR-magazine en in Trends .

Weten hoe dit er in de praktijk aan toe ging?

Bekijk de presentatie van Resoc Kempen .

Nog meer info nodig?

Neem contact op met Severine Appelmans (Stafmedewerker Economie) – severine.appelmans@resockempen.be


design by Zimbo & implementation by e2e NV