U bevindt zich hier:  Projecten Stad Brugge, OCMW Brugge en verenigingen

Stad Brugge, OCMW Brugge en verenigingen

Titel van het project: "nv Gezonde Gemeente Brugge"

Hoe werd invulling gegeven aan nv gezond door Stad Brugge en verenigingen?

Samenwerking

Het project ‘nv gezonde Gemeente Brugge’ is een samenwerking tussen Stad Brugge, OCMW Brugge en haar verenigingen (De Blauwe Lelie, De Schakelaar, Ons Huis, Rudderstove, Spoor, SVK, ’t Sas en WOK) en een aantal partners (Logo Brugge-Oostende, Sofoco en Sodibrug). Stad Brugge neemt hierbij een trekkersrol op. Tweemaandelijks wordt een stuurgroep gehouden waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn. Acties en activiteiten rond gezondheid worden georganiseerd voor alle personeelsleden van bovenvernoemde organisaties. Doelstelling is via samenwerking een gezamenlijk beleid rond gezondheid maken en realiseren ten aanzien van alle personeelsleden. 

Gedragsverandering

Een aantal acties/maatregelen die streven naar gedragsverandering bij de medewerkers: griepvaccinatiecampagne, laagdrempelig fitness-aanbod, sport- en bewegingsaanbod, gezonde lunch, infosessie 10.000stappen, 10.000stappen-competitie met stappentellers, affiches om het gebruik van de lift te ontraden, deelname aan loopwedstrijd en spinning-marathon, T-shirt voor de deelnemers. 

Verankering in het beleid

Gezondheidsbevordering kadert binnen het personeelsbeleid van de Stad Brugge. Via samenwerking met OCMW en andere verenigingen wil men hier een gezamenlijk beleid van maken. College van Burgemeester en Schepenen en voltallige OCMW-raad onderschreven hiervoor hun engagement en gezondheid werd ook opgenomen in het lokaal meerjarenplan. Coördinatie en uitvoering van het project gebeurt aan de hand van een stuurgroep en meerdere thematische ‘ad-hoc werkgroepen’. 

Weten hoe dit er in de praktijk aan toe ging? 

presentatie_OCMW_Brugge_en_verenigingen.pdf

Nog meer info nodig? 

Neem contact op met Christel Desutter (preventieadviseur) - christel.desutter@ocmw-brugge.be 


design by Zimbo & implementation by e2e NV